Å se godt i en drøm

Det er godt å se at du gjør godt mot en fallen person i drømmen din. Å gjøre godt i en drøm er veldig gunstig, spesielt hvis det gjøres mot fienden. Det betyr seier og overlegenhet. I følge noen kommentatorer indikerer det å se at du gjør godt i en drøm godhjertethet, styrke i religion og å bli kvitt plagene i det hinsidige. Hvis du ser at du gjør det bra i drømmen din, betyr det at du har funnet en måte å komme inn i himmelen på. I følge en annen fortelling: Godheten som sees i drømmen er i henhold til mengden av det giveren gir. Hvis han ser at en person som fortjener å bli gitt mer får mindre, vil den personen være bedre enn Allah (C.C.) og Hz. Det indikerer at Allahs sendebud (fvmh) vendte seg bort fra sin Sunnah. Hvis en person blir bedt om noe i en drøm og han ser at han ikke gir det og blir sint på ham, indikerer det at personens fiendtlighet og motstand mot religion og at han følger veien til de som forårsaker strid. Hvis en person ser at han gir gaver til skyldnere fra sin egen eiendom, hvis han er syk, peker det på hans død og sløsing med penger. Hvis den som ser drømmen er i live, indikerer det at han lider og jamrer. Godheten som sees i drømmen indikerer bare det gode med de fattige og fordelen de vil oppnå. Den som ser at han gjør godt i en drøm, omvender seg fra det onde. Eller besøke familie og slektninger eller gi almisser til fattige og trengende. Den som ser at han ber og ber til Allah vil bli frelst fra helvete. Hvis folket i en by i en tilstand av tristhet og sorg ser dem som jeg mater de fattige og de fattige, eller gjør gode gjerninger, vil Allahu Teala redde dem fra deres tristhet og sorg. Å gjøre godt i en drøm indikerer å fjerne undertrykkerne og utnevne bare mennesker. Hvis han ser at en person som fortjener å bli gitt mer, ser at han gir mindre, vil den personen være bedre enn Allah (c.c.) og Hz. Det indikerer at Allahs sendebud (fvmh) vendte seg bort fra sin Sunnah. Hvis en person blir bedt om noe i en drøm og han ser at personen som ikke gir det og blir sint på ham, indikerer det at personens fiendtlighet og motstand mot religion og at han følger veien til de som forårsaker strid. Hvis en person ser at han gir til skyldnere fra sin egen eiendom, hvis han er syk, peker det på hans død og til sløsing og bruk av eiendommen forgjeves. Hvis drømmeren er forsynt, peker det på hans lidelse og klage. Godheten som sees i drømmen indikerer bare det gode med de fattige og fordelen de vil oppnå. Den som ser at han gjør godt i en drøm, omvender seg fra det onde. eller besøke familie og slektninger, eller gi almisser til de fattige og trengende. Den som ser at han ber og ber til Allah vil bli frelst fra helvete. Hvis en by i sorg og sorg ser at de mater de fattige og de fattige, eller at jeg har gjort gode gjerninger, vil Allah redde dem fra deres sorger og sorger. å gjøre gode gjerninger i en drøm indikerer å fjerne undertrykkernes vilje og utnevne rettferdige mennesker. Å se at du gjør godt mot noen og behandler mennesker og andre skapninger godt indikerer at du omvender deg og gjør gode gjerninger, tar vare på dine slektninger, familiemedlemmer, foreldreløse og foreldreløse barn, finner fred ved å bli kvitt tristhet og sorg, Å gjøre godt betyr at undertrykkerne vil få makt og de gode vil herske. p>

Å gjøre godt mot de trengende i en drøm betyr å ødelegge din fiende og å slukke Allahs (C.C.) vrede. Fordi nestekjærlighet gitt i det skjulte slukker Herrens vrede. Men hvis mannen som han gir almisser er en syndig person, er denne drømmen ikke akseptabel, og drømmeren bør passe seg for hva han vil gjøre.

Les: 99