Hvordan lage 1 distribusjon?

Hvordan lage 1 distribusjon?

Hvordan gjøres objekt 1 distribusjon?

Hvordan gjøre 1 fordeling?

Fordeling: Alle utgifter knyttet til produksjonen fordeles på hovedproduksjonskostnadssteder, hjelpeproduksjonskostnadssteder og servicekostnadssteder. II. Distribusjon: Generelle produksjonsutgifter samlet inn i tilleggsutgiftssentre for produksjon og serviceutgiftssentre samles inn i hovedproduksjonsutgiftssentre.

Hva er distribusjonsmetodene?

Enkel distribusjonsmetode: Hjelpeutgifter samlet på slutten av I. Distribusjon fordeles direkte til hovedproduksjonsutgiftssentrene, og det foretas ingen fordeling til andre hjelpeutgiftssentre. Eksempel: Kafeteriautgiftene fordeles etter antall arbeidere og utgiftene til reparasjons-vedlikeholdstjenesten fordeles etter investeringsbeløpet.

Hva er 730-kontoen?

For produksjonen av bedriften og tjenestene knyttet til denne produksjonen Det er kontoen hvor utgiftene utenom direkte arbeidskraft og direkte råvarer og materialer spores.

Hva er utgiftene?

Utgiftsposter

Personallønn SGK-utbetalinger. Strøm, vannregning på arbeidsplassen Telefonregning på arbeidsplassen Byggeavgift Adsl internett. Klimaanlegg eller gassutgifter. Bedriftens kjøkkenutgifter

Hva er en sekundærkostnad?

Sekundære kostnadselementer representerer den interne kostnadsflyten fordi disse kostnadene genereres og brukes kun i kostnadsregnskap. Disse brukes for å sikre at kostnadskilden kan spores. Disse kostnadspostene brukes i kostnadsfordelinger og overheadberegninger.

Hva slags utgifter er det?

79 UTGIFTSTYPER

790 PRIMÆR MATERIALER OG MATERIALUTGIFTER 791 ARBEIDERS LØNNER OG UTGIFTER 792 OFFISERSHORNÅR OG UTGIFTER 793 UTENFOR YTELSER OG TJENESTER. 794 DIVERSE UTGIFTER. 795 SKATTER, TOLL OG AVGIFTER. 796 INNSKUDDS- OG UTNYTTELSESAKSJER. 797 FINANSUTGIFTER Hva er 710 720 og 730 kontoer?

Kontoene "710 direkte materielle og materielle utgifter, 720 direkte arbeidskostnader, 730 generelle produksjonskostnader" som utgjør produksjonskostnaden, først av alt, "711 direkte primære material- og materialkostnader refleksjon, 721 direkte arbeidskostnader refleksjon, 731 Generell produksjon" kontoer. Gjennom «Reflect Expenses»-regnskapet …

Hva er driftsutgiftene?

Hva er driftsutgiftene?

Personallønn Dekker lønnen eller lønn mottatt av de ansatte i selskapet. 2. Forsikring. Det finnes ulike typer forsikringer som mange bedrifter betaler for. 3. Inntektsskatt, moms etc. Skatter. Matutgifter. 5. Leie. Kontordriftsutgifter. 7. Reklame og markedsføring. 8. Regnskapsgebyrer.

Les: 32