To selskaper utelukkes fra oljefondet

To selskaper utelukkes fra oljefondet

Det er selskapene AviChina Industry amp; Technology Co Ltd og Bharat Electronics Ltd som Norges Bank har besluttet å utelukke fra Statens pensjonsfond utland.

Ifølge Norges Bank er det «uakseptabel risiko for at selskapene selger våpen til en stat som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler».

Bakgrunnen er salg av henholdsvis lette angrepsfly og annet militært materiell til militæret i Myanmar, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Der kommer det fram at beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 23. august 2022.

Les: 1