Skatteetaten fant flere hundre millioner i tapt skatt som følge av transaksjoner uten tinglysning

Skatteetaten fant flere hundre millioner i tapt skatt som følge av transaksjoner uten tinglysning

Skatteetaten har sett på risikoen for tapte skatteinntekter gjennom eiendomstransaksjoner, skriver Dagens Næringsliv.

Manglende tinglysningsplikt gjør at «ingen vet hvem som eier eiendommer i Norge», står det i et internt Skatteetaten-dokument.

Etter en analyse av 682 transaksjoner for 2019 fant Skatteetaten 212 millioner kroner i tapt skatt som følge av transaksjoner som ikke var tinglyst.

Les: 1