Senterpartiet går inn for skattekutt for næringslivet

Senterpartiet går inn for skattekutt for næringslivet

Et økt bunnfradrag innebærer at innslagspunktet, altså når formuesskatten slår inn, heves. I dag er det på 1,7 millioner kroner for enslige og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Partiet vil også redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, altså hvordan man verdsetter maskiner og andre ting bedrifter bruker i sin virksomhet, når formuesskatten skal beregnes.

Senterpartiet sier også ja til forslaget fra resolusjonskomiteen, ledet av nestleder Ola Borten Moe, om å innføre en forsøksordning med jobbskattefradrag for unge i utvalgte deler av landet.

Les: 1