Danmark følger etter Norge – strømming av ungdomshåndball settes på pause

Danmark følger etter Norge – strømming av ungdomshåndball settes på pause

Det danske nettstedet Idrætsmonitor opplyser at pausen er iverksettes med umiddelbar virkning, og at de etiske aspektene skal utredes nærmere. Samme beslutning ble tatt av en rekke norske særforbund 13. januar.

Norsk idrett vedtok for halvannen uke siden at alle pågående prosjekter med strømmeselskapet MyGame settes på pause i aldersbestemte klasser. Seks særforbund er involvert, blant dem håndball.

I Danmark er det Sportway som står for strømmingen. Selskapet slo seg sammen med MyGame i fjor høst.

Den danske håndballforbundet kunngjorde før jul at satsingen med robotstyrte kameraer skulle økes fra 70 til 250 haller. Kameraene skulle strømme kamper fra U15-lag og oppover.

– Det har vært en del innspill fra folk om at vi kan fremme en prestasjonskultur i de yngste årskullene. Det er absolutt ikke det vi ønsker, sier DHFs administrerende direktør Henrik M. Jacobsen til Idrætsmonitor.

Jacobsen sier det er erfaringer og bekymringer fra «noen få klubber» som har skapt usikkerheten. Utviklingssjef Karin Ingemann i Det danske idrettsforbundet (DIF) sier det skal gås grundig gjennom.

– En intern arbeidsgruppe undersøker om det er økt risiko for mobbing og digital shaming, om det fører til større fokus på resultater, fremfor det vi ønsker, nemlig fokus på utvikling, og om det går ut over idrettsfriheten, sier Ingemann.

Den mye omtalte strømmesaken i Norge ble diskutert på idrettsforbundets styremøte torsdag i forrige uke.

NIF skal i samarbeid med elleve særforbund utarbeide en felles plan for det videre utredningsarbeidet. Det vil bli gjennomført ekstern analyse og kvalitetssikring og arbeides i fokusgrupper. En foreløpig rapport skal være på plass 1. mai.

Les: 1