Vil forsinkelsen på 180 dager fortsette?

Vil forsinkelsen på 180 dager fortsette?

Vil den populære 180-dagers forsinkelsen fortsette? av administrator 27. september 2020

Innhold

Vil forsinkelsen på 180 dager fortsette?

BRSA annonserte at søknaden, som økte forsinkelsen i oppfølgingen av lån fra 90 dager til 180 dager, avsluttes på den tidligere fastsatte datoen 30. september. Den gamle søknaden vil imidlertid fortsette for lån med forsinkelsesperiode har oversteget 90 dager. Forsinket rente kan maksimalt være 0 over den renten som gjelder ved lovlig opptak av lån. Hvis for eksempel et lån brukes med 1 % månedlig rente, vil den månedlige forsinkelsesrenten maksimalt være 1,30 %.

Når utløper 180 dagers oppfølgingsperiode? kunngjorde at søknaden, som økte forsinkelsesperioden fra 90 dager til 180 dager, ville avsluttes, men opplyste at den gamle søknaden ville fortsette for lån hvis forsinkelsesperiode oversteg 90 dager.

Har BRSA forlenget 180 dager?

Per 1. oktober er det imidlertid besluttet å videreføre nevnte søknad på samme måte for lånene med en forsinkelsestid på mer enn 91 dager og ikke over 180 dager (ikke over 240 dager for finansielle leasingselskaper) .

BRSA vil forlenge perioden på 180 dager. Er det det?

Bankregulerings- og tilsynsorganet, ved å tillate fleksibilitet i forsinkelser i lånebetalinger frem til 30. september 2021, kunngjorde at praksisen med å vente 180 dager i stedet for 90 dager før de forsinkede lånene overføres til oppfølgingsregnskapet fortsetter.

< p>Hvor mange måneder vil lånet følges opp dersom det ikke betales i 2022?

Med andre ord hvis det ikke foretas to lånebetalinger fortløpende, selv om initiativet er helt i bankens hender, har personen som bruker lånet en minimumsperiode på 90 dager til å starte den juridiske oppfølgingsprosessen.

Hvis gjelden maksimalt ikke betales, hvordan mange måneder vil henrettelsen komme?

Banker pleide å begrense kontantuttak fra kredittkort til de som bare betalte minstelønn for kredittkortgjelden sin i en viss tidsperiode. Med den nye forskriften er oppfølgingstiden for gjeld økt til 180 dager.

Når oppheves bankoppfølgingen?

Hvis du ikke har betalt gjelden for 90 dager og du har gått inn i rettssaken, er du nå på svartelisten og du Dessverre er det ingen retur. For at registeret ditt skal slettes av Kredittregistreringskontoret (KKB), må det gå 5 år etter at du har betalt gjelden.

Når avsluttes den juridiske oppfølgingsprosessen?

Når vil den juridiske oppfølgingsprosessen bli opphevet? Hvis du ikke har betalt gjelden din på 90 dager og du har gått inn i den juridiske oppfølgingsprosessen, er du nå svartelistet og det er dessverre ingen vei tilbake. Etter at du har betalt gjelden din, må det gå 5 år før du sletter registeret ditt hos Kredittregistreringskontoret (KKB). juridisk praksis begynner. Hvis den personen forplikter seg til å betale og fortsatt ikke betaler, kan det bli fengselsstraff. De som ikke kan betale skal med andre ord ikke forplikte seg til å betale dersom de ikke kan betale.

Les: 83