Hvordan dele brøker

Hvordan dele brøker

Badevakter Hvordan dele brøker? av Admin 5. mai 2020

Innhold

Hvordan dele brøker?

Trinn i rekkefølge:

La den første brøken være i ligningen. Konverter skråstreken til multiplikasjonstegnet. Den andre brøken er en salto (finn dens invers). Multipliser tellerne til de to brøkene (topptallene) sammen. Multipliser nevnerne til to brøker (nederste tall) sammen. Forenkle brøken til den laveste verdien. Hva er regelen for å dele brøker?

DIVISION I FAKTORER I den omvendte multiplikasjonsmetoden skrives den første brøken (det vil si divisor) av de to brøkene i operasjonen nøyaktig, den andre brøken (dvs. divisoren) multipliseres med den første brøken ved å reversere brøk (erstatter teller og nevner). Den første brøken skrives nøyaktig som (34) og den andre brøken multipliseres (15).

Hvordan dividere en desimal?

Når du deler med desimalnotasjoner, konverterer du først disse tallene til brøker. Da forblir det første tallet det samme og det andre tallet multipliseres ved å reversere. Etter en så enkel operasjon kan vi enkelt dele desimalnotasjoner.

Hvordan multiplisere og dividere brøker?

For å multiplisere brøktall er alt du trenger å gjøre å multiplisere tellerne og nevnerne for å forenkle resultatet. For å dele brøktall trenger du bare å erstatte telleren og nevneren til en av brøkene, multiplisere resultatet med den andre brøken og forenkle resultatet.

Hvordan beregne brøker?

BEREGNING AV EN FRIKKSJON AV ET MULTIPL For å finne ønsket brøkdel av en multiplisitet, deles først multiplisiteten på nevneren og enhetsbrøken blir funnet. Denne mengden multipliseres deretter med brøkdelen av brøken. EKSEMPEL: La oss finne 13 av tallet 60. Hvis vi godtar tallet 60 som en helhet, vil han at vi skal dele denne helheten i 3 like deler.

Er det noen forenkling i divisjon?

Ved å bruke notasjonen vi lærte ovenfor, la oss forenkle følgende brøker.

Matematikk Hvordan forenkle?

Når vi forenkler, krysser vi vanligvis ut tallet vi deler og skriver resultatet av delingen til høyre. EKSEMPEL: La oss forenkle brøken 4-6. Hvis vi deler telleren på 2, får vi 3.

Hva er telleren i divisjon?

Den øvre delen av partisjonen kalles telleren, mens den nedre delen kalles nevneren. Hvis vi gir et eksempel for denne situasjonen, utgjør tallet 3 i brøken 3/5 tellerdelen av brøken. Tallet 5 er nevneren til brøken. Her betyr brøken 3/5 at en helhet er delt i fem like deler.

Hvordan gjøres multiplikasjon i desimalnotasjon?

3) Multiplikasjon i desimaltall gjøres ikke som i tillegg og subtraksjon. I multiplikasjon multipliseres tall som om det ikke fantes komma. På slutten av operasjonen blir resultatet lik summen av sifrene etter kommaet til de multipliserte tallene skilt fra høyre til venstre med komma.

Hvordan multiplisere desimaltall?

Les: 88