Hvor mange leiligheter gis på 400 kvadratmeter tomt?

Retningslinjer Hvor mange leiligheter gis på den 400 kvadratmeter store tomten?

Innhold

Hvor mange leiligheter gis til 400 kvadratmeter tomt?

Siden du har 400 kvadratmeter tomt ved slutten av ekspropriasjonen og Kaks er 1,25, det betyr at du kan bygge 400 x 1,25 = 500 kvadratmeter konstruksjon. . Du lager 6 leiligheter på 500 m2 / 6 = 83.333 m2. Bortsett fra kjeller og loft, hvis du har en god arkitekt som tegner dem, vil du ha 2+1 leiligheter som er veldig nyttige.

Hvor mange etasjer kan bygges på tomten?

A) Når du bruker det laveste nivået av Taks, for eksempel: 1000 m2 x 0,20 = 200 m2. Det betyr at du kan bygge en 6,5-etasjers bygning med en grunnetasje. Det høyeste nivået av Taks er 1.000 m2 x 0.40 = 400 m2. Det betyr at man kan bygge et bygg med en grunnflate på 3,5 etasjer.

Hvor mange leiligheter gis det på en tomt på 200 kvadratmeter?

For for eksempel, med et gulvareal på 200 kvadratmeter, kan du øke gulvarealet til konstruksjonen. Det er mulig å oppføre et bygg med to leiligheter og totalt 8 leiligheter, som hver er på 100 kvadratmeter, med totalt 4 etasjer. alltid høyere. Fastsatsen er vanligvis 50-50 prosent. På et sted med svært god beliggenhet øker andelen til utleier til 70 prosent. Hvis tomtens plassering ikke er god, synker grunneiers andel til 25-30.

Hvor mange kvadratmeter kan det bygges et dobbelt leilighetshus?

Så, totalt 100 kvadratmeter leiligheter: 750/100=7,5 etasjer kan bygges. Som et alternativ; Ved å forstørre konstruksjonens grunnflate kan for eksempel et dobbelt leilighetsbygg med en grunnflate på 200 kvadratmeter og et bygg med totalt 4 etasjer og 8 leiligheter, hver på 100 kvadratmeter, bygges.

Hvor mye av en tomt kan et hus bygges på?< /strong>

Huset du ønsker å bygge bør ikke overstige 5 % av hele plott. For eksempel kan huset du skal bygge på et felt på 2 tusen kvadratmeter være 5% av feltet. Huset du skal bygge på et felt på 2 tusen kvadratmeter skal med andre ord være 100 kvadratmeter. Men husk at huset du har bygget må kun være til boligformål.

Hvor mange kvadratmeter tomt kreves for å bygge en enebolig?

Denne beregningen betyr at en 3,5- etasjebygg med 400 kvadratmeter grunnflate kan bygges. kommer. I følge denne beregningen; Et hus kan ikke bygges på 100 kvadratmeter tomt. Men; Har du 100 kvadratmeter tomt med eller uten arrondering, kan du bygge prefabrikkerte bygg og ta dem i bruk.

Les: 64