Hvilken skole ble notarius uteksaminert fra?

Hvilken skole ble notarius uteksaminert fra?

Hvilken skole kommer Objektnotaren fra?

Innhold

Hvilken skole uteksamineres en notarius fra?

Krav for å bli notarius publicus Det første kravet er å uteksaminere seg fra juridiske fakulteter ved innenlandske eller utenlandske universiteter. Å være statsborger i Republikken Tyrkia og ikke ha noen fratakelse av rettigheter som kan hindre en person fra å være embetsmann er blant de andre viktige kriteriene for å være notarius publicus.

Hvor mange klasser er notarius publicus. ?

Notarius publicus er delt inn i fire klasser. Første, andre og tredje klasse notarius publicus er klassifisert av Justisdepartementet etter uttalelse fra Notaries Union of Turkey. I denne klassifiseringen er befolkningen, arbeidstettheten og notarius publicus inntekt innenfor jurisdiksjonen til hver notarius publicus basert. Du må være utdannet ved Det juridiske fakultet. Etter eksamen fra Det juridiske fakultet må du få notarius publicusattest. For å få dette dokumentet må du oppfylle plikten til advokatpraksis. Notarius publicus-sertifikat utstedes av Justisdepartementet.

Hvem kan ikke være notarius publicus?

Som et resultat av en avgjørelse som er ferdigstilt av domstolen; ikke være avskåret fra å være advokat, aktor, embetsmann, dommer eller notarius publicus. Personer som er fratatt disse rettighetene kan ikke være notarius publicus.

Hvem kan være notarius publicus?

– Bare statsborgere i Republikken Tyrkia kan søke om notarius publicus. – Kandidater må være over 23 år og ikke eldre enn 50. – Må ha eksamen fra Det juridiske fakultet. – Mannlige kandidater; de må ha fullført verneplikten eller levere et dokument som viser at de er fritatt for militærtjeneste.

Hvilken institusjon tilhører notarius publicus?

Av denne grunn, notarer som arbeider for å sikre rettigheter og lov Dens departement er Justisdepartementet. Notarius publicus arbeider under de vilkårene som stilles av Justisdepartementet og er underlagt dem.

Hvem mottar notarius lønn fra?

ingen lønn. Notarius arbeid ikke med lønn. Lønnen de får fra arbeidet forblir som selvstendig næringsinntekt. De betaler sin skatt av denne inntekten. De betaler husleien og lønnen til de ansatte.

Hvilken seksjon må jeg studere for å bli notarius publicus?

Les: 108