Hva er proturan?

sammendrag

noen av flere minutter primitive vingeløse og øyeløse insekter med et kjegleformet hode, fuktig jord eller råtnende organisk materiale

oversikt

Protura eller proturaner og noen ganger kallenavnet kjeglehoder er veldig små ( <2 mm lange), jordlevende dyr, så de ble ikke lagt merke til før på 1900-tallet til det punktet at de ble ignorert. Protura danner en avstamning av heksapoder som tidligere ble ansett som insekter og noen ganger betraktes som en klasse i seg selv.
Noen bevis tyder på at Protura er basal for alle andre heksapoder, men ikke alle forskere vurderer Hexapoda, selv om Hexapoda har blitt monofyletisk rastløs. Unikt blant heksapoder viser proturaner anamorf utvikling, der kroppssegmenter legges til under ryting.
Det er nærmere 800 arter beskrevet i syv familier. Det er omtrent 300 arter i en enkelt slekt, Eocentomon. Det generelle navnet på det første øyet til insekter. Også kalt Harazoe Obama. Det er 63 arter i Japan og rundt 650 fra hele verden, men noen få ukjente arter er forventet. Jorddyr med en kroppslengde på 0,5 til 2 mm. Vingeløs fargeløs gjennomskinnelig eller blekgul. Den er lett å skille fra andre insekter da den mangler antenner i buksegment 12. Den er også unik ved at den utfører konverteringskonvertering. Avhengig av klassifiseringsmetoden skiller den seg fra insekttråden og danner en sideinsekttråd med øyenbrynet.

Les: 38