Hva er gregoriansk modus?

oversikt

En gregoriansk modus (eller kirkemodus) er ett av åtte feltorganisasjonssystemer som brukes i gregorianske sang.

Åtte skalaer som danner grunnlaget for melodien til middelalderske europeiske sang. I motsetning til dur- og molltonene, som er basert på den funksjonelle harmonien fra den tidligmoderne perioden, karakteriseres disse kirkemodusene som prototypen til den melodiske modusen. Derfor har ulike ikke-vestlige musikalske sjangere, inkludert tonen i tradisjonell japansk musikk (gagaku, koto) skala mange ting til felles. Som vist i figuren, karakteren til hver type kirkemodus, lyden av sangnoden (slutstemme, finalis finalis), stemmen som er aksen for opp- og nedbevegelsen til melodien (ekko eller tenor tenor) , og intervallet spesifikt for hver modus (ambitus ambitus). Det er imidlertid ikke uvanlig at rekkevidden overskrider en nedadgående tone og en oppover en eller to toner. 9. til 12. modus ble lagt til av teoretikeren Glareanus fra 1500-tallet og er kilden til dur- og molltonene fra den tidlige moderne perioden, men er også sitert for enkelhets skyld.

Kirkemodus, kor i 1400- og 1500-tallet Den overlevde inn i den polyfoniske musikkens storhetstid, men ble ikke lenger brukt mye etter etableringen av dur- og molltoner i andre halvdel av 1600-tallet. Jeg kan ikke lenger. Takk sang> .
→ Mod
Kozo Hattori

Les: 37