Hva er CISG-kontrakten?

Hva er CISG-kontrakten?

Hva er Object CISG-kontrakten?

Innhold

Hva er CISG-kontrakten?

CISG har blitt regulert for å etablere et enhetlig sett med regler for internasjonalt salg av varer og for å eliminere juridisk usikkerhet i internasjonale handel.

Hva skjer med de andre kravene til Kreditor dersom debitor fritas fra sitt erstatningsansvar i henhold til CISG artikkel 79?

I ved forsinket oppfyllelse der artikkel 79 kommer til anvendelse, vil kreditor ikke kunne kreve erstatning fra skyldneren, selv om ytelsen retten til å kreve vil bestå; Likeledes, ved mangelfull ytelse, vil retten til å kreve reparasjon eller erstatning med en ny fortsette. Det er kjent som en konvensjon som mange stater har undertegnet. Konvensjonen ble publisert i Offisiell Gazette etter at den ble akseptert av den tyrkiske store nasjonalforsamlingen og godkjent av presidenten 12. september 1984.

Hva er det grunnleggende bruddet på konvensjonen?

Besluttet på konvensjonen et brudd på en underordnet forpliktelse, for eksempel et brudd på varemerkebeskyttelsen, kan være et brudd på den underliggende kontrakten; I så fall gjelder ikke CISG-avtalen, selv om det er mulig å levere et produkt i strid med varene som er avtalt i kontrakten og å utbedre mangelen innen rimelig tid og uten unødig belastning for kjøperen.

(2) Denne traktaten gjelder ikke for kontrakter der ytelsen til leverandøren hovedsakelig består av levering av arbeidskraft eller annen tjeneste.

Når gjelder CISG?

CISG brukes på salgskontrakter for varer i henhold til bestemmelsen i m.1/1.

Er Tyskland en Cisge-part?

Spesielt USA , Russland, Frankrike, Italia og Tyskland samt Samtidig er det meste av EU en part i CISG.

Hva er Wien-konvensjonen fra 1963?< /p>

Wienkonvensjonen om diplomatiske forbindelser, diplomater i landene der de er stasjonert, er en internasjonal avtale som bestemmer deres forhold, privilegier og immuniteter.

Hva er Wienkonvensjonen fra 1961?

h3>

Les: 107