Hva er Arktis?

sammendrag

Regioner nord for polarsirkelen sentrert om Nordpolen

oversikt

Nordpolen (/ˈɑːrktɪk/ eller /ˈɑːrtɪk/) er den nordligste polarregionen på jorden. Arktis består av Polhavet, tilstøtende hav og Alaska (USA), Nord-Canada (Canada), Finland, Grønland (kongedømmet Danmark), Island, Norge, Russland og Sverige. Terrenget i Arktis har sesongmessig varierende snø- og isdekke og inkluderer tundra med overveiende treløs permafrost (permanent frossen underjordisk is). De arktiske hav inneholder sesongens sjøis mange steder.
Den arktiske regionen er et unikt område blant jordens økosystemer. For eksempel har kulturer i regionen og arktiske urfolk tilpasset seg dens kalde og ekstreme forhold. De siste årene har nedgangen i arktisk havis vært forårsaket av global oppvarming. Polarliv inkluderer organismer som lever i is, dyreplankton og planteplankton, fisk og sjøpattedyr, fugler, landdyr, planter og menneskelige samfunn. Arktisk terreng er avgrenset av subarktis. 90° nordlig breddepunkt. Det er nesten i sentrum av Polhavet, der jordens rotasjonsakse skjærer overflaten på den nordlige halvkule. I overerobring er det første gang den amerikanske pæren ankommer nordover langs meridianen 70 grader vest for Grønlandssiden og ankommer 6. april 1909. → Arktisk region / Antarktis
→ Relaterte produkter Polakker

Les: 38