Hva er Active Directory-distribusjonsgruppe?

Hva er Active Directory-distribusjonsgruppe for objekter? av Admin 17. august 2020

Innhold

Hva er Active Directory-distribusjonsgruppe?

Windows Server 2016 Active Directory-gruppetyper (Active Directory-gruppetype) Denne gruppetypen brukes til å tildele tillatelser til ressurser i systemet. Denne gruppetypen brukes som en e-postdistribusjonsgruppe for Exchange Server for å sende e-post til flere brukere samtidig.

Hva er Delegat Control?

Active Directory Delegation Control lar oss utføre OU (Organisasjonsenhet)-basert autorisasjon til brukere og grupper i Active Directory Domain. Brukere du delegerer kan operere i AD innenfor rammen av privilegiene som er tildelt dem.

Hva er InetOrgPerson?

InetOrgPerson-kontoer Flere ikke-Microsoft Lightweight Directory-tilgangspunkter for å vise kontakter i en InetOrgPerson objektklasseorganisasjonsprotokoll (LDAP) og brukes i X.500-katalogtjenester.

Hva er en distribusjonsgruppe?

Distribusjonsgruppe : Det er en normalfordelingsgruppe. Du bestemmer medlemmene og, om nødvendig, personene som skal kontrollere gruppen. (Administrasjonsoperasjoner som å legge til og fjerne medlemmer fra gruppen) Tilførte personer kan ikke forlate og gå inn i gruppen uten å si noe annet og uten å fjerne dem.

Hva er en global gruppe?

Global Group, som startet sin kommersielle virksomhet i 2006, fortsetter sin utvikling og verdiøkende tjenestetilnærming raskt på alle tjenesteområder. Global Group, som har vokst raskt siden etableringen, fortsetter å skrive suksesshistorier i mange forskjellige sektorer med sine konsernselskaper.

Hva er Exchange Distribution Group?

Distribusjonsgrupper opprettet på Exchange Server (det vil si distribusjonsgrupper) gjør det mulig for en e-post å nå mer enn én person (dvs. en gruppe personer).

Hva er en dynamisk distribusjonsgruppe?

Dynamisk distribusjonsgruppe er gruppeobjekter opprettet i Microsoft Exchange-strukturen for å øke hastigheten på masseutsendelsen av e-postmeldinger og annen informasjon.

Hvem sin globale gruppe?

Mehmet Kutman, en av grunnleggerne av Global Investment Holdings, fungerer som styreleder og daglig leder.

Hvor mange partisjoner består Active Directory av?

< p>Active Directory-seksjoner Den består av fire partisjoner; Domenepartisjoner: Det er delen der brukere, grupper, datamaskinkontoer er plassert.

Hva er Active Directory-strukturen?

Active Directory er en struktur der brukerkontoene i bedriftsnettverket er definert og de nødvendige autorisasjonene matches med de aktuelle brukerne. Active Directory-strukturen er i hovedsak en LDAP-database.

Les: 47