Hva bør vurderes etter at en sonde er satt inn i lungen?

Blogg Hva bør vurderes etter sondeinnføring i lungen? av Admin 7. september 2020

Innhold

Hva bør vurderes etter innføring av sonde i lungen?

Hva bør vurderes etter operasjonen?

*Røyking bør aldri brukes igjen. Selv i røykemiljøet bør du ikke holde deg i ro (stoffer som bryter ned elastin og kollagenfibre, inkludert lunger og andre organer, trenger raskt inn i huden og blander seg inn i blodet) Medisiner som gis bør brukes regelmessig Pneumothorax Hvordan behandles det?

I mer alvorlige eller åpne pneumothorax-tilfeller stabiliseres pasientens funn, et brystrør føres inn i brystkassen mellom ribbeina og undervannsdrenering utføres. Hensikten her er å evakuere luften som har lekket inn i thorax og å la den tomme lungen fylles med luft igjen.

Hva betyr brystdrenering?

Brystdrenering systemer er de frittstående væskene som samler seg i pleurarommet på grunn av ulike etiologiske årsaker. De drenerer luft og/eller væske ensrettet. Selv om tube thoracostomi er en enkel prosedyre, er den livreddende i nødstilfeller.

Når fjernes brystsonden?

Slangen kan fjernes når luftlekkasjen har opphørt og 24-timers dreneringen er redusert til et akseptabelt nivå. Historisk sett har de fleste kirurger vurdert et 24-timers dreneringsvolum på mindre enn 150 ml som en forutsetning for tilbaketrekking av brystsonde med minimal risiko for væskereakkumulering.

Hva gjør et thoraxdreneringssett?

Lukket brystdrenering begynte å bli praktisert på 1800-tallet og har overlevd til i dag, og har bevart dens kliniske betydning, uten store endringer i prinsippene. Brystdreneringssystemer drenerer ensrettet den frie luften og/eller væsken som er akkumulert i pleurahulen på grunn av ulike etiologiske årsaker. ) Thoracentese er en prosedyre som utføres for å fjerne væske eller luft rundt lungene. En nål settes inn gjennom brystveggen og inn i pleurarommet.

Hvor settes pneumothorax-røret?

Brystrøret føres inn gjennom åpningen, den ytre delen av røret er koblet til spesialsettet som luften/væsken skal slippes ut fra. Røret festes til brystet ved å sy rundt det, og det tas en lungefilm for å sjekke plasseringen av røret. Røret forblir på plass til luften/væsken mellom lungemembranene er fullstendig drenert.

Les: 39