Hva betyr fluidmekanikk

Hva betyr fluidmekanikk

Populær væskemekanikk Hva mener du? av Admin 29. juni 2020

Innhold

Væskemekanikk Hva mener du?

Væskemekanikk, som navnet antyder, er en gren av anvendt mekanikk som omhandler den statiske og dynamiske mekanikken til væsker (væsker og gasser). Væskeadferd studeres avhengig av mekanikkens grunnleggende regler.

Hva kalles den uregelmessige bevegelsen til vannmolekyler?

Når du tenker på denne observasjonen i mikroskopisk skala, er det noen av dere som har hatt sjansen til å studere bevegelsen til små partikler som flyter i væskemolekyler eller flyr mellom gassmolekyler. Den tilfeldige og uregelmessige bevegelsen til disse bittesmå partiklene kalles Brownsk bevegelse.

Hva er indre strømning?

Indre strømninger forekommer i et område som er fullstendig avgrenset av faste overflater. For eksempel er en væske som strømmer gjennom et rør eller en gass som strømmer i en kanal, slik som i ventilasjonsanlegg, gode eksempler på innstrømningstyper. Interne strømninger er under påvirkning av viskositet i alle strømningsområder.

Hvordan oppstår viskositet i væsker?

I mange væsker er skjærspenningen som forårsaker strømning direkte proporsjonal med deformasjonen som oppstår som et resultat av denne flyten. Med andre ord er formvariasjonen for skjærspenning for et gitt fluid ved konstant temperatur et konstant tall. Dette konstante tallet kalles dynamisk viskositet eller absolutt viskositet.

Hvordan beveger vannmolekyler seg?

Kaldvannsmolekyler Molekyler i kaldt vann beveger seg saktere, deres bevegelseslinjer er mindre enn i romtemperatur vann. Molekylenes sterkere tiltrekning til hverandre bringer molekylene litt nærmere hverandre enn i romtemperatur vann. Derfor bør sirklene trekkes litt nærmere hverandre.

Hvordan beveger molekylene seg?

Sørg for å klikke på begge fanene som viser forskjellene i bevegelsen til atomer og molekyler. Flytende molekyler tiltrekker hverandre, og fordi de sirkulerer fritt, gjør de translasjonsbevegelser. Faste atomer tiltrekker hverandre, de gjør ikke translasjonsbevegelser, men de vibrerer.

Hvordan endres viskositeten til gasser med temperaturen?

Gass

Viskositeten påvirkes ikke ved trykk ved lave og middels trykkverdier, men dens tetthet øker under høyt trykk. Viskositeten øker med trykket. Viskositeten øker når temperaturen øker.

Les: 79